Οι δραστηριότητες του γραφείου μας σχετίζονται με τις παρακάτω υπηρεσίες:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
· Υπεύθυνη Λογιστική Υποστήριξη, Φορολογικός Σχεδιασμός, συμβουλές.
· Τήρηση βιβλίων Β’ & Γ’ Κατηγορίας (Απλογραφικά – διπλογραφικά.), σύνταξη λογιστικών καταστάσεων – Ισολογισμοί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
· Ενάρξεις λύσεις κάθε μορφής επιχειρήσεων (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ατομικές επιχειρήσεις κτλ).
· Διαχείριση ενδοκοινοτικών συναλλαγών.
· Μηνιαία ενημέρωση για το υπόλοιπο ΦΠΑ και λογιστικού αποτελέσματος (κέρδη – ζημιές)
· Εργατικά – Μισθοδοσίες – Ασφαλιστικά.
· Συμβουλές μηχανοργάνωσης – μηχανογράφησης και επίβλεψη εσωτερικών λογιστηρίων.
ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
· Μηχανογραφημένη μισθοδοσία για επιχειρήσεις και οικοδομικά έργα.
· Σύνταξη και υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων ΑΠΔ.
· Συμβουλές σε εργασιακά θέματα.
· Ενημέρωση και υποβολή αιτήσεων για επιδοτούμενες θέσεις εργασίας από ΕΣΠΑ και ΟΑΕΔ.
· Συνταξιοδοτικά – Αιτήσεις συνταξιοδότησης.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ
· Φορολογικές δηλώσεις.
· Συμβουλές θεμάτων τεκμηρίων, Πόθεν Έσχες, ανάλωσης κεφαλαίου.
· Δηλώσεις ακινήτων Ε9.
· Μισθωτήρια συμβόλαια.
· Αιτήσεις για το Α21 οικογενειακού επιδόματος.
· Αιτήσεις επιδόματος θέρμανσης.
· Αιτήσεις για κοινωνικό τιμολόγιο στην ΔΕΗ.
· Αιτήσεις για επίδομα ενοικίου.
· Αιτήσεις για επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης.
· Ενημέρωση σε δικαιούχους επιδομάτων αμέσως μετά την δημοσίευση τους.
· Ενημέρωση οφειλές φόρων, τελών και εισφορών.
· Πληρωμές μέσω e-banking ώστε να αποφεύγετε τις ουρές στις τράπεζες.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
· Επιχειρηματικά Σχέδια (Bussines Plans.
· Οικονομοτεχνικές Μελέτες.
· Επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, ΟΑΕ.
· Συμβουλές Μάρκετινγκ.