Υπηρεσίες Προς Ιδιώτες

Το γραφείο μας καλύπτει αποτελεσματικά και υπεύθυνα κάθε Λογιστική ανάγκη για ιδιώτες. Από το 2012 παρέχουμε ολοκληρωμένες Λογιστικές Υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας την έγκυρη και ποιοτική Λογιστική σας πληροφόρηση.


· Φορολογικές δηλώσεις.
· Συμβουλές θεμάτων τεκμηρίων, Πόθεν Έσχες, ανάλωσης κεφαλαίου.
· Δηλώσεις ακινήτων Ε9.
· Μισθωτήρια συμβόλαια.
· Αιτήσεις για το Α21 οικογενειακού επιδόματος.
· Αιτήσεις επιδόματος θέρμανσης.
· Αιτήσεις για κοινωνικό τιμολόγιο στην ΔΕΗ.
· Αιτήσεις για επίδομα ενοικίου.
· Αιτήσεις για επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης.
· Ενημέρωση σε δικαιούχους επιδομάτων αμέσως μετά την δημοσίευση τους.
· Ενημέρωση οφειλές φόρων, τελών και εισφορών.
· Πληρωμές μέσω e-banking ώστε να αποφεύγετε τις ουρές στις τράπεζες.