Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

Βρισκόμαστε στο πλευρό του επαγγελματία σε κάθε του ανάγκη, Με ένα μεγάλο φάσμα υπηρεσιών προς επιχειρήσεις σας παρέχουμε έγκυρη και έγκαιρη Φορολογική πληροφόρηση σχετικά με τις όποιες αλλαγές της Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας.

 
 

· Υπεύθυνη Λογιστική Υποστήριξη, Φορολογικός Σχεδιασμός, συμβουλές.
· Τήρηση βιβλίων Β’ & Γ’ Κατηγορίας (Απλογραφικά – διπλογραφικά.), σύνταξη λογιστικών καταστάσεων – Ισολογισμοί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
· Ενάρξεις λύσεις κάθε μορφής επιχειρήσεων (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ατομικές επιχειρήσεις κτλ).
· Διαχείριση ενδοκοινοτικών συναλλαγών.
· Μηνιαία ενημέρωση για το υπόλοιπο ΦΠΑ και λογιστικού αποτελέσματος (κέρδη – ζημιές)
· Εργατικά – Μισθοδοσίες – Ασφαλιστικά.
· Συμβουλές μηχανοργάνωσης – μηχανογράφησης και επίβλεψη εσωτερικών λογιστηρίων.