Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η πολυετής εμπειρία μας και η συνεχής ενημέρωση μας σε φορολογικά ζητήματα, μας επιτρέπουν να σας παρέχουμε αξιόπιστες συμβουλευτικές υπηρεσίες με στόχο την βέλτιστη από οικονομικής πλευράς για τον πελάτη μας λύση.

 
 
 

· Επιχειρηματικά Σχέδια (Bussines Plans.
· Οικονομοτεχνικές Μελέτες.
· Επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, ΟΑΕ.
· Συμβουλές Μάρκετινγκ.