Παρατείνεται μέχρι τις 27 Απριλίου η απαγόρευση κυκλοφορίας

Παρατείνεται για άλλες τρεις εβδομάδες και συγκεκριμένα έως τις 27 Απριλίου η απαγόρευση κυκλοφορίας.

Επίσης καθ’όλη την διάρκεια ισχύος των μέτρων απαγόρευσης κυκλοφορίας που προβλέφθηκαν για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού δεν θα διεκπεραιώνονται δηλώσεις αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας από φυσικά πρόσωπα με ηλεκτρονικό τρόπο με απόφαση της ΑΑΔΕ. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν υποβληθείσες χειρόγραφες δηλώσεις στις ΔΟΥ.

Η απόφαση ισχύει για δηλώσεις κατοικίας που υποβάλλονται από σήμερα Σάββατο 4 Απριλίου και μέχρι την λήξη των έκτακτων μέτρων για την απαγόρευση της κυκλοφορίας.