Εργατικά
Μισθοδοσίες
Ασφαλιστικά

Το γραφείο μας σας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις υπολογισμού μισθοδοσίας και αναλαμβάνει εργατικά θέματα που αφορούν ρυθμίσεις σε Ταμεία Ασφάλισης καθώς και την υποβολή αιτήσεων παρακολούθησης προγραμμάτων ΟΑΕΔ

 
 
 
 

· Μηχανογραφημένη μισθοδοσία για επιχειρήσεις και οικοδομικά έργα.
· Σύνταξη και υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων ΑΠΔ.
· Συμβουλές σε εργασιακά θέματα.
· Ενημέρωση και υποβολή αιτήσεων για επιδοτούμενες θέσεις εργασίας από ΕΣΠΑ και ΟΑΕΔ.
· Συνταξιοδοτικά – Αιτήσεις συνταξιοδότησης.