Άνοιξε το Taxis για την υποβολή των δηλώσεων φορ. έτους 2019

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ:

Σε λειτουργία η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2019 (Έντυπα Ε1, Ε2, Ε3).

Οι εμπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται μέχρι και τις 30-06-2020.